Organizujemy warsztaty dla aktywnego seniora

W pierwszym kwartale 2018r. planowane jest przeprowadzenie kilku praktycznych warsztatów dla aktywnego seniora 50+ w miejscowości Oleśnica, Dobroszyce, Syców, Boguszyce. Dokładne miejsce i termin zostanie niebawem ogłoszony.

Serdzecznie zapraszamy.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia IV Aktywna społeczność „Dobrej Widawy” – projekt grantowy